Follow by Email

piątek, 30 grudnia 2011

Dochody z lasu

Lasy to też dochody.Każde nadleścnictwo zleca pracę jakiemuś pracodawcy,ten z kolei wykonuje prace płatniczą za pomocą swoich stałych lub zmiennych pracowników,którzy z kolei zarabiają swoje pieniądze.Każde drzewko,krzew ma swoją warość niezadbane prawdopodobnie zdziczeje obrośnie i stanie się starym spróchniałym winoroślem.
Zbliżają się "Święta Wielkanocne" każde budki miejskie zarabiają na wiankach,żonkilach,wiązankach i
kwiatkach.Czym można jeszcze ich zaskoczyć? A czy młodych brzózek nie warto wycinać?    Zetnij kilkadziesiąt gałęzi z brzózki i wstaw do wody  lub czegoś dużego ,przed świętami wyłóż na pewno się rozwinęły na zielono okres jaki muszą się rozwinąć to około miesiąca także musisz wyciągnąć tak przed samymi świętami nie bardzo rozwinięte ponieważ ludzie po zakupie włożą do wazonu i tez taka brzuska może się rozwijać po wyciągnięciu powiąż 5 gałązek jako jedna sztukę 50 sztuk sprzedaż nawet po 3zł.Inny sposób na leśny zarobek to handel borówkami w lasach piaszczystych rośnie bardzo dużo borówek np lasy "Pustyni Błędowskiej" największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.
Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. Średnia miąższość piasków to 40 m (maksymalnie do 70 m). Przez pustynię, z zachodu na wschód, przepływa rzeka Biała Przemsza.
Obszar pustyni objęty jest programem ochrony Natura 2000.

Spis treści

 [ukryj

Rozwój, zarastanie i ochrona pustyni[edytuj]

Pustynia w obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców na terenie pustyni poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km² piasków (miąższość piasku dochodzi do 60 m), sięgających na południu aż w okolice Szczakowej. Pozostałości tej tzw. Dużej Pustyni Błędowskiej to już niemal całkowicie zarośnięta Pustynia Starczynowska na zachód od Olkusza oraz Dziadowskie Morze koło Boru Biskupiego w okolicach Bukowna.
Dawniej zdarzało się tam zjawisko fatamorgany[1]

Zarośnięta południowa część Pustyni Błędowskiej widziana ze wzgórza Czubatka. W tle zarys Huty Katowice; nieco po prawej kościół w Błędowie.
W latach 50. część pustyni zaorano i obsadzono wierzbą kaspijską oraz sosną. W połączeniu z pyłami przemysłowymi GOP-u i obserwowanym obecnie podnoszeniem się poziomu wód, spowodowało to znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków. Część południowa pustyni jest już niemal całkowicie zarośnięta (wyjątkiem są krawędzie wschodnie), a część północna, w okolicach Chechła, jest wciąż terenem w dużej mierze odsłoniętym.
Obecnie podejmuje się działanie mające na celu uchronienie tego unikalnego obszaru poprzez karczowanie sukcesywnie zarastających drzew[2]. W 2010 roku ma rozpocząć się program "Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, w ramach którego przez pustynię zostanie wyznaczona ścieżka przyrodnicza o długości 12 km, odkrzewione oraz oczyszczone z niewybuchów zostanie 56 ha, usunięty zostanie muł z 10 ha Bagien Błędowskich i Stawu Jandy. Na pustyni prowadzony będzie także wypas zwierząt, co ma zapobiegać jej zarastaniu[3].

Wykorzystanie[edytuj]

Od wczesnych lat XX wieku pustynia wykorzystywana była jako poligon. Podczas I wojny światowej ćwiczył tu przed bitwą pod Krzywopłotami batalion pomocniczy piechoty legionowej. W okresie międzywojennym obszar ten wykorzystywała do ćwiczeń piechota i artyleria Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie, a w czasie II wojny światowej pustynia służyła jako poligon niemieckiej Afrika Korps oraz niemieckim lotnikom z bazy Udetfeld koło Siewierza. Obecnie tylko część północna pustyni wykorzystywana jest jako poligon wojskowy. Od strony Chechła oraz na górze Czubatce w Kluczach było niegdyś stanowisko dowodzenia, jednak z powodu groźby zawalenia ruiny usunięto.
Na Pustyni Błędowskiej została zrealizowana ekranizacja Faraona Bolesława Prusa.
Jest to atrakcyjny teren wędrówek pieszych oraz konnych: Błędów połączony jest z Kluczami żółtym POL Szlak żółty.svg "Szlakiem Pustynnym". Miejscowości te łączy także pomarańczowy szlak jeździecki – „Transjurajski Szlak Konny”, z odnogą w stronę Chehła (przez bród na Białej Przemszy), obecnie zamkniętą na skutek interwencji MON[4].
Promocją i ochroną Pustyni zajmuje się stowarzyszenie Polska Sahara[5].
w lasach piaszczystych rośnie bardzo dużo borówek a jedna  wiązanka kosztuje nawet 2,50 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz